مدت: توصیه میشود از کل زمان استفاده از استخر ۷۵% اول به شنا کردن اختصاص یابد و ۲۵% وقت مابقی به استفاده از سونا اختصاص داده شود. مدت زمان استفاده از سونا برای افراد تازه کار ۵ تا ۶ دقیقه در جلسات بعدی تا ۱۵ دقیقه و برای افراد سالمند بیش از ۵ دقیقه توصیه نمیشود.موضوع 
سونا و سلامتی را می توان از دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار داد .
۱- آیا استفاده از سونا خطراتی را هم در پی دارد ؟
۲- آیا می توان از سونا برای بهبود سلامت افراد و یا درمان بیماریهای آنان کمک گرفت ؟
در فنلاند برای سالیان متمادی از سونا بعنوان منبعی برای کسب انرژی و سلامتی استفاده می شده است . اما امروزه فنلاندی ها با این پرسش جدی مواجه هستند که آیا جنبه سرگرم کننده و تفریحی سونا ممکن است خطراتی را هم در پی داشته باشد ؟ یک ضرب المثل قدیمی فنلاندی می گوید بیماری هنگامی می تواند باعث مرگ شود که سه چیز وجود نداشته باشد : لیکور liquor تار tar و سونا .
سونا در طی قرنها مورد مطالعه و تحقیقات پزشکی قرار گرفته است و بعضی از یافته هایی که در طی این مدت بدست آمده است در زیر آمده است :